Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BAĞLI TALEP NEDİR?


Bir mal veya hizmet istihsal etmek için üretim faktörlerinin teker teker değil, hep birden talep edildiğini belirten bir terimdir. Örneğin ayakkabı imal etmek için hem deri ve kösele, hem de insan emeği kullanılmaktadır. Bağlı olarak talep edilen faktörlerden bir tekinin ayrı ve bağımsız fiyatı olamayacağı iddia edilmiştir. Bu fikri savunanlara göre, üretim sonunda faktörlere düşen payın tespiti mümkün değildir. Almancası : verbundene Nachfrage. Fransızcası : demande conjointe. İngilizcesi : joint demand. (Bk; üretim faktörleri).