Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BANCOR veya BANKOR NEDİR?


Keynes tarafından kendi adını taşıyan planda teklif edilmiş bir milletlerarası ödeme aracıdır. Keynes Planı ve Bancor projesi, 1944 Bretton-Woods Konferansında kabul edilmemiştir. Bancor, değeri altına göre tespit edilmekle beraber icabında ihtiyaçlara göre ayarlanabilecek bir milletlerarası kaydi para niteliğinde idi. Bu sistemin hedefi, milletlerarası likiditeye elastiklik kazandırmaktı. Bancor, günümüzdeki “kağıt altın” veya “özel çekiş hakları” sisteminin öncüsü sayılabilir.

(Bk; Keynes Planı, Bretion Woods, milletlerarası likidite, Milletlerarası Para Fonu, Rio Konferansı, özel çekiş hakları, Triffin Planlan).