Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BANKA MURAKKIPLARI NEDİR?


Banka statüsüne göre umumi heyet tarafından banka işlerini kendileri namına kontrol etmek üzere seçilmiş şahıslardır. Yetkileri her bankanın keni statüsünde tayin edilmiştir. Murakıplar,yaptıkları kontrol neticelerini asgari senede bir defa rapor halinde düzenleyip umumi heyete verirler.