Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BANKA NEDİR?


Kelimenin yaşayan dillere nasıl girdiğine dair çeşitli rivayetler vardır. H. D. Macleod'a göre, Mukaddes Roma - Germen İmparatorluğu çağında, Venedikliler kamu borçlarını idare etmek üzere bir şirket kurmuşlar. O tarihlerde İtalyanlar devlet istikrazlarına monte diyorlarmış. İtalya'nın büyük bir kısmına hakim olan Almanlar, monte sözcüğünü tercüme ederek kredi muameleleri yapan firmalara banck demeye başlamış. İtalyanlar, banck kelimesini banco şeklinde kendi dillerine uydurmuşlar ve kredi muamelelerini de monti yahut banchi terimleriyle ifade etmeğe başlamışlar. Diğer bir rivayete göre, Ortaçağın Lombardiyalı sarrafları, çarşı ve pazar yerlerinde tahta sıralara oturarak müşteri beklerlermiş ve bu sıraların üstünde işlerini görürlermiş. Oturdukları sıralara izafeten, Lombardiyalı sarraflara banker denilirmiş. Halk, taahhütlerini yerine getirmeyen ve firar eden bankerlerin oturdukları sıraları parçalayarak hiddetini söndürürmüş. Bu sebeple, banconun parçalanması yahut İngilizcedeki karşılığı olan bankrupt, bazı dillerde iflas olayını ifade için kullanılır olmuş. Sarraflar, işlerini büyüterek binalarda çalışmağa başladıktan sonra da, iş yerlerine eskisi gibi banco demeğe devam edilmiş. Kökü tartışmalı olan banco kelimesi ilk olarak İtalya'da yayılmış ve oradan diğer dillere geçmiştir. Almancası: Bank Fransızcası: banque İngilizcesi : bank (Bk; Bankacılığın tarihçesi, bankacılıkta ihtisaslaşma, konsorsiyum bankaları, mevduat bankaları, bankacılıkta temerküz hareketi, merkez bankaları),