Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BANKABL NEDİR?


Genel olarak Merkez bankaları veya bu görevi yapmakta olan Bankaların reeskonta kabul etmek için aradıkları şartı haiz olan senet. Diğer bir ifade ile ise, bankaca muteber addedilerek kolayca iskonto edilebilen senet.