Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BANKACILIKTA TAKAS NEDİR?


Bankaların ellerindeki çekleri ayrı ayrı tahsil etmektense zaman, yer ve likidite tasarrufu sağlamak amacıyla takas odasında toplayarak bunları karşılıklı olarak denkleştirmeleri.

(Bk; Bankacılıkta temerküz).