Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BAREM  NEDİR?


Belirli formülleri değişen rakamlara ve oranlara uygulayarak her işlem için ayrı bir hesap yapmak külfetini kaldıran hazır cetvellere verilen addır. Hesapları barem cetvellerine göre yürütülen ücret ve tarife sistemlerinin de bu adla anıldığı vakidir. Barem sistemi, ilk defa 1682 de uygulanmıştır. Sistemin bulucusu Sertrand François Barrèmedir. Barem sisteminin uygulanabileceği durumlara bazı teorik örnekler verelim. Bir demiryolu işletmesinin mesafe uzadıkça ton kilometre başına nakil ücreti biriminde indirme yaptığını, mal çeşidine haftanın günlerine güzergah bölgelerindeki trafik yoğunluğuna göre esas tarifeyi zamlı yahut tenzilatlı uyguladığını, ayrıca alınacak ücrete hem maktu ve hem nisbi vergiler ve harçlar ilave etmek zorunluğunda bulunduğunu farz edelim. Yahut ücret bordrolarında gelir vergisini müterakki oranlarda, sosyal sigorta (emeklilik) ve sendika aidatını nisbi oranlarda ve çocuk yardımını maktu olarak ve en az geçim indirimini aile durumuna göre hesaplamak gerektiğini hatırlayalım. Böyle durumlarda, ne ödeneceğini veya tahsil edileceğini barem cetveline bakarak derhal okumak mümkün olmaktadır. Barem cetvelleri emekten ve zamandan kazandırdığı gibi, hesaplarda yanlışlık ihtimalini de önlemektedir.

Almancası : Barem.
Fransızcası : baréme.
İngilizcesi : wage table, tariff sehedule.