Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BASİT TREND ANALİZİ NEDİR?


Net trendler, modeller ya da değişiklikler (bir faaliyetteki en üst ve en alt düzeydeki dalgalanmalar,dönemsel ve çevrimsel değişiklikler gibi) için bir zaman periyodu içinde düzenli aralıklarla yapılan birgözlemin ya da gözlemler dizisinin incelenmesidir.

İngilizcesi; Basic Trend Analysis