Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BİLANÇO ESASI NEDİR?


1. Birinci sınıf tüccarların defter tutma esasına, yani en az gündelik defteri, defter-i kebir ve envanter defteri tutulmasını zorunlu kılan sistem.

2. Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, net değer artışı esasına dayanan, bilanço usulüyle net kazanç tayinine, bilanço esası denir.