Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BİLANÇO ESASINA GÖRE TİCARİ KAZANÇ NEDİR?


Bilanço esasına göre ticari kazancın tesbiti; teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem içinde sahip ve sahiplerce işletmeye eklenen değerler bu farktan indirilir, işletmede çekilen ise bu farka eklenir. (G.V.K. 38. Mad.).