Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BİLEŞİK FAYDA FONKSİYONU NEDİR?


Bir toplumdaki ferdi faydaların toplamını belirtmektedir.

Toplumda N adet fert ve n adet mal mevcut ise. Fertlerin ayrı ayrı fayda fonksiyonları, yoğalttıkları mal miktarlarına (q) göre şöyle yazılabilir:

u1 = u1 (q1, q2, …., qn)

u2 = u2 (q1, q2, …., qn)

..

..

un = un (q1, q2, …., qn)

Bütün ferdi faydaların fonksiyonu olan kollektif veya bileşik fayda (U) aşağıdaki ifade ile gösterilebilir:

U = U (u1, u2, …, un).

İktisadi refahın gerçekleşebilmesi için U bileşik fayda fonksiyonunun maksimum değerine ulaşması gerekir.

Aslında ferdi faydanın ölçülebilmesi mümkün değildir. Bu sebepten, bileşik fayda fonksiyonunu iktisadi refahın kıstası olarak kullanmak güçtür.

Almancası : gemeinsame Nutzenfunktion.

Fransızcası: fonction d’utilitè collective.

İngilizcesi : joint utility function.

(Bk: Fayda. Pareto optimumu, refah).