Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BİNA SPEKÜLASYONU NEDİR?


Oldukça uzun süre likiditeden feragati gerektirici bir yatırım konusudur. Bina spekülasyonunun başlıca özellikleri, şunlardır: Arsa spekülasyonunun hedefi, zamanla belirecek değer farkıdır. Bina spekülasyonunda ise; gelir sebebi ve kullanma imkanları ilgililerin tercihlerinde ayrıca rol oynar. Yıpranma payı, daha ileri bir teknoloji eseri olan yeni inşaat tarzlarının belirmesi ve semtlerin nisbi itibarında husule gelen değişiklikler bina değerlerindeki artışa menfi yönden tesir eder. Semt itibardan düşerse, arsa ve bina değeri bir arada zarar görür. Semt itibar kazanırsa, çok katlı ve kaliteli inşaatın göreceği rağbet dolayısıyla, kıymet artışı daha ziyade arsaya bağlı kalır. Kiraların kanunla kısıtlanması, halkın sosyal seviyesi, trafik durumu, kapıcı meselesi ve kiracıların mali gücü; bina değerlerini etkiler. Faiz haddinin düşmesi, bina spekülasyonunu canlandırıcı etki yapar. Bina spekülasyonu, genellikle enflasyonu geriden takip eder, fakat binalardaki fiyat yükselişleri müzmin enflasyonlarda bir süre sonra «enflasyon hızını» aşar. Almancası : Gebäudespekulation. Fransızcası: spèculation immobilière. İngilizcesi : building speculation, real estate speculation. (Bk; spekülasyon, arsa spekülasyonu).