Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BİNA VERGİSİ NEDİR?


Türkiye'de 1860 da uygulanmaya başlamıştır.

Önce bu verginin değeri, yapı değeri idi.

İkinci Meşrutiyet devrinde, değer gayri safi gelir olmuştur.

1931 de çıkartılan Bina Vergisi Kanunu da değer olarak gayri safi geliri almıştır. Ancak Bina Vergisinin oranına Buhran ve Savunma Vergileri de ek yükümlülük olarak bindirilmiştir.

Esas bina vergisi, tekdüze oranlı idi. Sahiplerinin oturdukları veya kiraya verdikleri meskenlerle iş yerleri arasındaki ayırım, Buhran ve Savunma Vergisinde binanın kullanılışına göre farklı oranlar uygulayarak gerçekleştirilmiştir.

1972 de, bina yükümlülüğünde radikal bir değişiklik yapılmıştır. Değer olarak, gayri safi gelir yerine değer kabul edilmiştir. Tahrir usulü yerine de, beyan sistemi getirilmiştir. Ayrıca kıymet artışları da, yükümlülük kapsamına sokulmuştur. Yükümlülük, Emlak Vergisi adını almıştır.

Almancası : Gebäudesteuer

Fransızcası: impot sur la propriète batie.

İngilizcesi: property tax.

(Bk: Arazi Vergisi, Emlak Vergisi).