Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BİRİNCİ DERECE LİKİDİTE NEDİR?


Derhal kullanılabilir durumdaki satın alma gücüdür. Firmaların kasalarındaki ve fertlerin yanlarındaki nakit; Çek'li cari hesaplar; Seyahat çekleri; Kredi kartları; birinci derecede likidite niteliğindedir.

Almancası : Liquidität ersten Grades.
Fransızcası : Iiquiditè immadiate.
İngilizcesi : immediate liquidity.
(Bk; Likidite, ikinci derece likidite, üçüncü derece likidite, likidite benzeri).