Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BİTTAVASSUT TEDİYE NEDİR?


Ödemesi red ve protesto edilen poliçenin üzerinde ismi bulunan herhangi bir kimse namına poliçe bedelinin herhangi biri tarafından ödenmesi.