Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BRETTON WOODS ANLAŞMALARI NEDİR?


1944 de imzalanmıştır. Bretton Woods Konferansına 44 ülke katılmıştır. Konferansın hedefi, harpten sonra milletlerarası ödemeler mekanizmasını ve sermaye transferlerini akıcı ve ahenkli bir düzene sokmaktı. Konferansta iki tez çarpışmıştır: Keynes Planı ve White Planı. Keynes Planı, milletlerarası ödemelerde bancor adı verilecek bir kaydi para kullanılmasını teklif etmekteydi. Bu sistem, geniş bir milletlerarası ödeme takasları mekanizması kurulmasını ön görmekteydi. Bancor rejimi, elastik olacaktı, ihtiyaca göre. Merkez bankalarına kolaylıkla ek satın alma gücü sağlanabilecekti. Merkez Bankaları, altın ve döviz stoklarının ötesinde, ek titej kaynaklarından faydalanabileceklerdi. Keynes Planı, savaşta altın stoklarını ve dış alacaklarını elden çıkarmak zorunluğunda kalmış bulunan İngiltere'nin menfaatlerine uygundu. Elinde büyük altın stoku toplanmış bulunan Amerika Birleşik devletleri ise Altın Kambiyo Standard'ına bağlı kalınmasını istemekteydi. Konferansa katılan hükümetlerin çoğunluğu Amerika tarafından desteklenen White Planını tercih etmişlerdir. Bretton Woods Konferansından dünyanın iki büyük mali kuruluşu doğmuştur. Bunlar Milletlerarası Para Fonu ve Dünya Bankasıdır.

Almancası : Bretton - Woods - Abkommen.
Fransızcası : Accords İnternationaux de Bretton - Woods.
İngilizcesi : Bretton Woods Agreements.
(Bk; Milletlerarası Para Fonu, Dünya Bankası. Altın Kambiyo Sistemi).