Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜYÜME KUTBU NEDİR?


İkinci Cihan Savaşından sonra iktisat literatüründe yer almış bir terimdir. Büyüme kutbu en ileri ve etkili faaliyetin toplandığı bir iktisadi ve coğrafi merkezdir. İktisadi gelişmenin yaratıcı kuvveti, hızını büyüme kutbundan alır ve çevreye yayılır.
Almancası : Wachstumspole.
Fransızcası : péle de croissance.
İngilizcesi : pole of growth.
(Bk; François Perroux).