Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

CAILLAUX SİSTEMİ NEDİR?


1914 - 1917 arasında Fransa'da gerçekleştirilen vergi reformuna verilen ad'dır.

Fransa'da Genel Gelir Vergisi 15 Temmuz 1914 de kabul edilmiştir. Verginin ilk uygulanışı 1916 dadır. Başlangıçta iyi hasılat alınamamış ve 1917 de sedüllü sisteme geçilmiştir.

Sedüllu sisteme geçiş tarihinde Caillaux Maliye Bakanlığından ayrılmış olmakla beraber, fikirleri rejime adını vermesini gerektirecek derecede önemli olmuştur..

1914-1917 yıllarında kurulan Gelir Vergisi rejiminin temelinde, sekiz tane sedüllü vergi bulunuyordu.

Sedüllü vergiler, şunlardı:

Bina Vergisi.

Arazi Vergisi.

Menkul Kıymetler Vergisi.

Tevdiat ve Alacaklar Vergisi.

Tarım Kazançları Vergisi,

Sınai ve Ticari Kazançlar Vergisi,

Ticari Olmayan Meslekler Vergisi.

Ücretler ve Ödenekler Vergisi.

Sedüllü vergilerin oranı % 15 ile % 45 arasında değişmekte idi. Yükümlülük oranı, her sedülde aynı değildi. Kanun, gelir kaynağının mahiyetine göre vergi yükünü farklılaştırmakta idi. Mükellef hangi sedüllerden gelir elde ediyorsa, bunlara ait gelirleri ayrı ayrı belirtmekte ve vergi borcu her sedül için ayrıca hesaplanmakta idi.

Sedüllü vergilerin miktarı, prensip olarak, gerçek gelirdi. Ancak bu prensibin iki önemli istisnası vardı.

Tarım kazançlarında, idari takdire ve dış alametlere dayanılmakta idi. Bu sedülde. Gerçek vergi yükü çok hafifti.

Küçük esnaf da, götürü usulle vergilendiriliyordu.

Menkul kıymetlerde, iki taraflı beyan usulü cari idi. Yalnız gelir sahibi değil, ödemeyi yapan da beyanda bulunmakla yükümlü idi. Bu suretle, menkul sermaye kazançlarına ait beyanlar tesirli bir kontrole bağlı tutulabiliyordu.

Mükellef, sedüllü vergilere ilaveten, gelirlerinin toplamı üzerinden bir GLOBAL VERGİ ödemekte idi.

GLOBAL VERGİ yahut UMUMİ GELİRLER VERGİSİ, bir kişisel mükellefiyet idi.

Müterakkilik prensibi, aile durumu ve en az geçim indirimi; GENEL GELİR VERGİSİ sistemine mali adalet ilkelerini sokmakta idi. Sistemin büyük ve önemli yeniliği, ilk defa aile yükünü ve en az geçim ihtiyaçlarını dikkate almasında idi.

Almancası : Caillaux - System

Fransızcası : Systéme Caillaux.

İngilizcesi : Caillaux System.

(Bk; Gelir Vergisi, sedüllü vergiler, müterakkilik, en az geçim indirimi).