Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÇALIŞMA SERMAYESİ NEDİR?


Bir işletmenin, para, pazarlanabilir taşınır kıymetler, menkul değerler, alacaklar ve stoklar gibi kısa süreli varlıklarına yaptığı yatırımı ifade eder.Brüt çalışma sermayesi bir işletmenin toplam döner varlıklarını, net çalışma sermayesi ise toplam cari varlıkları ile toplam cari pasifleri arasındaki farkı ifade etmektedir.Yalnız "çalışma sermayesi" olarak kullanıldığı zaman genellikle brüt çalışma sermayesini tanımlar.

(Bk; işletme sermayesi).