Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ NEDİR?


Üretime hiçbir katkısı olnayan duran varlıklar amortismanları ile bunlara ilişkin diğer giderleri kapsar.