Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ   NEDİR?


Üretime hiçbir katkısı olnayan duran varlıklar amortismanları ile bunlara ilişkin diğer giderleri kapsar.