Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

CALL OF MORE NEDİR?


Bazı yabancı borsalarda uygulanan ve özellik taşıyan bir vadeli işlem türüdür. Call of more denilen işlemlere, başlıca iki durumda rastlanır. Farzedelim ki, bir otomobil fabrikası kurulmaktadır ve hisse senetleri satışa çıkarılmıştır. Ayrıca bu otomobillerin dağıtım ve satış işlerini yürütecek ikinci bir ortaklık kurulması söz konusudur. Gerek imalatçı ve gerek dağıtıcı şirketler, aynı holdingin kontrolü altında bulunacaktır. Holdingler lüzum ve ihtiyaç duydukça, kendilerine bağlı birbirini tamamlayıcı nitelikteki kuruluşlar arasında kar kaydırması yapabilmektedirler. Otomobil imalat şirketlerinin hisse senedini alacak birisi, tevzi şirketine asın kar kaydırılırsa kayba uğrayabilir. Dağıtıcı ortaklık hisse senedini alacak bir kimse de, otomobil imalat şirketi yüksek kar elde ederse bundan fay­dalanamamak durumunda kalabilir. Call of more sistemi, bu firmalardan birisinin hisse senedi alıcısına, ileride çıkartılacak öbür şirkete ait hisse senetleri üzerinde opsiyon sağlamaktadır. İkinci duruma, bazı alıcıların bir anonim ortaklığa yaptıkları plasmanları aksiyonlar ve obligasyonlar arasında dengeli bir şekilde bölmeğe ihtiyaç duydukları hallerde rastlanmaktadır. Tahvil alıcısı, mübayaa yaparken, şirketin ileride çıkartacağı hisse senetlerinden de almak hakkını temin etmektedir. Yahut şirketin hisse senetlerini alan, çıkartılacak tahviller üzerinde bir opsiyon hakkını da aynı zamanda elde etmektedir.

Almancası : Nochgeschaft.
Fransızcası : option du double.
(Bk; Hisse senetleri, opsiyon).