Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

CARİ KALEMLER NEDİR?


Ödemeler bilançosunun önemli bölümlerinden birini ifade eder.

Sürekli ve nispeten belirli birer akım halindeki döviz girişleri ve çıkışları, dış ödeme hesaplarının carı kalemlerini teşkil eder.

Cari kalemler, şunlardır:

i)  Dış ticaret :

a) İthalat ,

b) ihracat :

ii) Faiz, kar, temettü ve komisyon transferleri;

a) Yabancı gerçek ve tüzel kişiler yararına faiz, kar, temettü ve komisyon olarak dışarıya gönderilen döviz,

b) Ülkedeki gerçek ve tüzel kişilere dışarıdan gönderilen faiz, kar, temettü va komisyon karşılığı döviz

iii) Hizmetler:

a)  Deniz, hava, kara ve demiryolu taşıtlarına yolcu ve yük karşılığı ödenen ücretler ile dışarıda öğrenim, turizm yahut tedavi gibi nedenlerle vatandaşların yaptıkları harcamalar,

b)  Turizm ve başka nedenlerle memlekete gelenlerin harcamaları ve yolcu yük nakliyatı karşılığında milli ulaştırma örgütünün dış seferlerden elde ettiği döviz.

iv)  Devlet faaliyetine bağlı işlemler:

a)  Dış memleketlerde görevli olanların ödenekleri ve sair harcamaları ile dışarıda satın alınan gayrimenkullerin ve kurulan tesislerin bedelleri,

b)  Yabancı diplomatik, askeri ve kültürel misyonların memleketteki harcamaları.

v)   Emek gelirlerinin ve teknik bilgi bedellerinin

Transferleri;

a)  Yabancı işçilere, teknisyenlere, uzmanlara, müşavirlere ve Know-how vermiş firmalara yapılan ödemeler,

b)  Yabancı ülkelerde emek ve fikir karşılığı elde edilmiş kazançlardan memlekete getirilen kısım.

Almancası : laufende Posten

Fransızcası : opérations courantes.

İngilizcesi : current account items.

(Bk; Ödemeler bilançosu, görünmeyenler, sermaye hesapları);