Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

CARNEGİE VAKIFLARI NEDİR?


Dört tanedir

i) Carnegie Corporation 1911 de kurulmuştur.

Merkezi New York'tadır.

Andrew Carnegie, servetinin önemli kısmını bu kuruluşa yatırmıştır.

Faaliyete geçtiği tarihte, vakfın kapitali 125 milyon altın dolardı. Yüzyılın ikinci yarısında, tesisin aktifindeki değerler yarım milyar civarına erişmiştir.

Carnegie Corporation, kuruluş tarihinde 15 kişilik bir «mütevelli heyeti»nin yönetimine bırakılmıştı. Vakıf, yalnız kapital gelirinden harcamalar yapacaktı.

İngiliz - Amerikan ilişkilerinde ahenklerin korunması, vakfın amaçları arasında bulunuyordu.

İkinci Dünya Savaşına kadar Carnegie Vakfı, yardımlarını özellikle ilim, kültür ve eğitim alanlarında insanlığa yararlı çalışmalar üzerinde toplamıştır.

İkinci Dünya Savaşında Kızılhaç örgütlerine ve silah altında hizmet edenlerin refahına Carnegie Corporation büyük ödenekler ayırmıştır.

ii)   Carnegie Endowment tor Peace, 1910 da faaliyete geçmiştir.

Vakfın gayesi dünya barışına hizmet ve milletlerin birbirlerine anlayış gösterecekleri bir ortam doğmasına hizmettir.

Bu tesis 10 milyon altın dolar kapitalle çalışmağa başlamıştır. Aktifi halen 50 milyon dolar civarındadır.

«Carnegie Milletlerarası Barış Vakfı», milletlerarası toplantıları, kitap yayımlarını ve sair propaganda işlerini finanse etmektedir.

iii)  Fonds Carnegie des Haros veya «Carnegie Kahramanlar Fonu» yılda yaklaşık olarak yarım milyon dolarlık ödül dağıtmaktadır. Aktifi 15 milyon dolar civarındadır.

iv)  Carnegie Institution of Washington 1902 de kurulmuş ve 1904 de faaliyete geçmiştir.

Kapitali 100 milyon doların üstündedir.

Biyolojik, tarihi ve salt ilmi araştırmaları finanse etmektedir.

(Bk; Andrew Carnegie, modern vakıflar).