Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

CAYMA TAZMİNATI NEDİR?


Taraflara sözleşmeyi bozma yetkisini veren bir anlaşma olup, bu yetkinin kullanılması halinde ödenmesi lazım gelen tazminat. Bu takdirde diğer taraf uğradığı zarara karşılık ancak kararlaştırılan tazminatı alır.