Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÇEK TEDAVÜLÜ NEDİR?


Tahlil eden ilk iktisatçılar, Walter Bagehot ve Hartley Withers'dir. Çek tedavülü, kaydî paranın dolaşımını ifade eden bir terimdir. Hartley Withers, çek tedavülü ve kliring sistemi sayesinde bankaların halk tarafından mevduat olarak yatırılmış efektif para miktarına bağlı kalmaksızın kredi yaratabildiklerini izah etmiştir. Hartley Withers’e göre, bankalar açtıkları krediyi her vakit ilgiliye efektif olarak ödememektedirler. Kredi alanlar, cari hesaplarına kaydedilen meblâğı harcarken, çok defa çek kullanmaktadırlar. Kredi sahibinin ödeme yaptığı kimseler de, çek bedelini kendi hesaplarına geçirtmektedirler. Vezneden efektif çıkmasına lüzum kalmaksızın, transferler hesaptan hesaba nakil yolundan yapılmaktadır. Kredi hacminin genişlemesine paralel olarak mevduat kabarmakta ve mevduat kabardıkça yeni krediler açmak imkânı belirmektedir. Diğer bir deyimle, mevduatı açılan krediler yaratmaktadır.

(Bk; mevduat tedavülü, mevduat çarpanı).