Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÇEVİRME FONLARI NEDİR?


Kamu maliyesi alanında belirli ve sürekli bir amacın elde edilmesi için genel veya katma bütçeden bir miktar paranın, azaltılmamak şartı ile kuruluşa veya bu kuruluşla ilgili işletmelere verilmesi, mütedavil sermaye.

(Bk; Döner sermaye).