Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

CEZA FAİZİ NEDİR?


Bir ödemeyi vadesinde yapmayan borçluya uygulanır.

Kanunun veya mukavelenin tayin ettiği ceza faizi, ödemenin vade günü ile bilfiil yapıldığı tarih arasında işletilir.

Almancası : Verzugszinsen.

Fransızcası : interét de retard.

İngilizcesi : interest on arriers, interest odefault, pena İnterest.

(Bk; moratoryum)