Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÇİFT FAİZ TEORİSİ NEDİR?


Knut Wicksell tarafından ortaya atılmıştır.

Piyasa faizi, kredi alanların ödedikleri faizdir. Bankalar ampirik olarak piyasa faizini ayarlamaktadırlar.

Tabii faiz ise sermaye piyasasında kredi talebi ile tasarruf hacmi birbirine denk olduğu vakit teşekkül edecek faiz haddidir. Tabii faiz de, sabit değildir. Değişebilir. Tasarruf hacmi, bu tabii faizin etkisindedir. Tabii faizin yükselmesi, tasarrufun çoğalmasını sağlayabilmektedir.

Sermaye malları piyasasındaki denge, tasarruf- yatırım eşitliğine bağlıdır. Ancak tasarrufu ve yatırımı tayin eden etkenler aynı değildir. Yatırım, bankaların uyguladıkları piyasa faizine göre genişleyip daralmaktadır. Tasarruf ise, tabii faize bağlıdır.

Tabii faiz ile piyasa faizi arasında fark belirince. Bu nedenle tasarruf – yatırım eşitliği bozulmaktadır.

Almancası : Wicksellscher Prozess.

Fransızcası : théorie wicksellienne de I’intérét.

İngilizcesi : theory of relationship between _oney rate and natural rate.

(Bk: tabii faiz. Knut Vvicksell).