Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

COBB - DOUGLAS ÜRETİM FONKSİYONU NEDİR?


Emek ve sermaye inputu ile output arasında ilişki kuran bir fonksiyondur.

Bu fonksiyonun işleyişi aşağıdaki şartlara bağlıdır.

i)  Faktörlerin yoğunluk derecesi sabittir.

ii)  Ele alınan dönemde, toplam değişken sermaye hacminde bir değişiklik meydana gelmemektedir.

iii) Üretim süresinde, teknik ilerleme hızının sıfır olduğu varsayılmaktadır.

Üretim, Y olsun. K ve L, emek ve sermaye olarak inputdut.

İnput ile toplam üretim arasındaki ilişkiyi belirten 1928 tarihli Cobb - Douglas fonksiyonu, şöyle ifade edilebilir:

Y = AK ∞ Lβ  ve  A, a, β ≥ 0

Bu formülde;

a. Üretimin sermayeye göre elastikliğidir.

b, üretimin emeğe göre elastikliğidir.

A, Sabit bir katsayıdır.

Almancası : Cobb - Douglas - Funktion und Kostentheorie.

Fransızcası : fonction Cobb-Douglas des couts de production.

İngilizcesi : Cobb - Douglas cost function.

(Bk; üretim fonksiyonu, Cobb - Douglas Üretim Fonksiyonu, Cobb - Douglas Kurumlar Vergisi Fonksiyonu).