Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

COLOMBO PLANI NEDİR?


Antlaşma 1950 de imzalanmıştır. Hedefi, Asya'nın iktisadi gelişmesidir. Finansman kaynakları kısmen, ilgili Asya ülkelerince sağlanmıştır. Bu ülkeler, harp yılları boyunca Londra'da birikmiş alacaklarını kullanmışlardır. İngiltere hükümeti de, ayrıca planın finansmanına katılmıştır. Plan hedefine erişememiş olmakla beraber, üye ülkelere azımsanmayacak ölçüde fayda getirmiştir.

Almancası : Colombo - Plan.
Fransızcası : Plan Colombo.
İngilizcesi : Colombo Plan.