Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

COMTE (Auguste) NEDİR?


Fransız filozof ve matematikçisidir. 1798 - 1857 yıllarında yaşamıştır. Montpellier'de doğmuş, Paris'te ölmüştür. Katolik ve kral taraftan bir aileye mensup olmasına rağmen, daha 14 yaşında iken Fransız İhtilali'nin hür fikirlerini benimsemeye başlamıştır. Üstün zekası sayesinde 16 yaşında Mühendis Okulunun imtihanını kazanmış ve yaşı sebebiyle ancak bir yıl sonra adı geçen okula kabul edilmiştir. İhtilal taraftarı fikir ve eylemleri okulun kapanmasına ve kendisinin polis nezaretine alınmasına yol açmıştır. Bu sebeple Montpellier'e dönmüş, bir yandan matematik çalışırken, öte yandan da politik ve sosyal eserler okuyarak kültürünü genişletmiştir. Paris'e giderek Saint-Simon'a tanışmış, ona hayran olmuş ve kendisiyle bir süre birlikte çalışmıştır. (1818-1824) Başlangıçta Saint-Simon'un geniş ölçüde tesiri altında kalan Auguste Comte, birçok eserin yazılmasında üstadına yardım etmiş, fakat sonradan iki düşünür arasında önemli görüş farkları ortaya çıkmıştır. Auguste Comte 1826 dan itibaren kendi doktrinini geliştirmeğe başlamıştır. Fakat tutulduğu akıl hastalığı, intihar teşebbüsü gibi nedenlerle felsefe derslerine devam edememiştir, iki yıllık bir aradan sonra yeniden çalışmalarına başlayan Comte, 1830 - 1832 yılları arasında altı ciltlik Pozitif Felsefe Dersleri eserini yayımlamıştır. Kısa süre içinde ünü başta Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayılan Auguste Comte 1832 de Mühendislik Okuluna (Polytechnique) öğretmen olarak tayin edilmiştir. Fakat geçimsizliği sebebiyle muhitine intibak edememiş ve bir süre sonra resmi görevinden affedilmiştir. 1848 de Pozitivist Derneğini kuran Comte hayatının son yıllarında dostlarının yardımı ile geçimini sağlayabilmiştir. Pozitivist felsefi cereyanının kurucusu olan Auguste Comte 1845 ten itibaren görüşlerinden bir din çıkarmaya çalışmış ve kendini mistisizme vermiştir. Filozofun düşüncelerindeki bu değişmenin hissi hayatında uğradığı bedbaht olaylarla ilgili olduğu sanılmaktadır. (Bk: Komtizm. Saint - Simon, Saint - Simoncular, Pozitivizm).