Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DAİRE BÖLÜM NEDİR?


Türk işletme tatbikatında. işletmenin, örgütleme ve muhasebe amaçlarıyla tayin edilmiş faaliyet birimlerini ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Örnek olarak, bir tekstil fabrikasındaki iplik dairesi içinde, iplik yapılan faaliyet birimini, içinde iplik yapan makinelerin yerleştirildiği bina kısmını ifade etmektedir. Örgütlemede, yetki ve sorumlulukların sınıflandırılabilmesi için ve muhasebede bu yetki ve sorumluluklarla ilgili rakamların toplanabilmesi için böyle bir bölümlemeye gitmek gerekli olmaktadır. Ayrıca, her faaliyet biriminden çıkan, mamul birimlerinin maliyetini tespit etmek ihtiyacı bu tür bir bölümlendirmeyi ve maliyetlerin bu bölümlere dağıtılmasını gerektirmektedir. Daire terimi, genellikle, imalat işletmelerinde ve imalat işletmelerinin imalatla ilgili faaliyet birimlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Örnek olarak. tekstil fabrikasında iplik yapan faaliyet birimi ve benzerlerini ifade etmek için üretici dairelerden, tamir ve bakımla uğraşan faaliyet birimi gibi birimleri ifade etmek üzere hizmet, ya da yardımcı dairelerden söz edilirken, satışla uğraşan faaliyet biriminden satış kısmı şeklinde söz edilmektedir. Bu anlamda daire, maliyet muhasebesinde maliyet hesaplama amacıyla maliyetlerin toplandığı maliyet merkezlerini ifade etmektedir. Almancası: Abreilung. Fransızcası: service, section. İngilizcesi: depertment.