Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DAR BOĞAZ NEDİR?


Piyasalarda üretimin, kredilerin, döviz imkanlarının, sürümün, ham madde arzının ve malzeme stoklarının ihtiyaç seviyesi altına düştüğü sıkıntılı durumları ifade eder. En çok rastlanan dar boğaz tipi, üretimi artırmak gerektiği vakit, faktörler piyasasında karşılaşılan arz ve talep ahenksizlikleridir. Dar boğaz, genellikle, geçici bir durumdur. Fiyat ayarlamaları, ikame tedbirleri ve faktör kaydırmaları sayesinde arz ve talep ahenksizlikleri çok defa giderilebilir. Piyasada her an dar boğazlar belirebilir. Fakat hızlı gelişme devreleri, dar boğazlara çok defa müsait bir ortam oluşturur. Hızlı gelişme devrelerinde; i) Bazı iş kollarının tam çalışma düzeyine erişmesine karşılık, bunlarla ilgili diğer faaliyet dallarında boş kapasitenin devam etmesi, ii) Döviz sıkıntısı yüzünden ithalatın iyi işlememesi, iii) Fiyatlar ile ücretlerin birbirleriyle ahenkli olmaması, iv) Bankaların piyasa şartlarındaki değişikliklere gecikerek intibak etmeleri. v) Tasarrufları yatırım alanlarına intikal ettirecek kanalların tıkanıklığı, vi) Mikroekonomi ve makroekonomi düzeylerindeki iktisadi planlama hataları, dar boğaz nedenleri olabilir. Almancası : Engpass. Fransızcası : goulot d'étranglement. İngilizcesi : bottleneck.