Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DARDANİZM NEDİR?


Bozulmuş veya ihtiyaca fazla gelen stokların tahrip edilmesidir. Stok fazlasının denize dökülmesi veya yakılması sayesinde fiyatların yükseleceğini ve karın artabileceğini ilk sezenler, Hollandalılardır. Hollandalılar 17. Yüzyıldan itibaren bir süre baharat monopolünü ellerinde tutmuşlardır. O tarihlerde, Avrupa piyasalarına gelen baharat miktarını istikrarlı bir seviyeye göre ayarlayabilmek imkansızdı. Gemilerin seferden dönüş tarihleri intizamsızdı. Hollandalı tacirler, baharatın bol miktarda geldiği devrelerde karın artacağı yerde fiyatların düşmesiyle bilakis azaldığını fark etmişlerdir. Baharatın çoğaldığı duyulunca, haberin fiyatlara yaptığı etkiyi önlemek üzere stokların tahribinde menfaat görmüşlerdir. Dardanizm tatbikatına en fazla kahve, çay ve dayanma süresi kısa olan mahsul çeşitlerinde rastlanmaktadır. Dardanizm ilim sebebinin açıklaması, King Kanununa dayanarak yapılmaktadır. Almancası : Dardanariat. Fransızcası : Dardanisme. İngilizcesi : Dardanism. (Bk; King Kanunu, Merkantilizm).