Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DARIEN COMPANY NEDİR?


Panama Kanalını açmak üzere İskoçyalıların 1695 de kurdukları bir ortaklıktır.

İngiltere Bankasının kurucusu William Paterson, bu girişime ön ayak olmuştur.

William Paterson, Atlantik ve Pasifik Okyanuslarını birleştirecek bir kanalın dünya ticaretinde büyük gelişmelere yol açacağını ve aynı zamanda kumpanya hissedarlarına kazanç getireceğini düşünmüştü. İskoçya Parlamentosu, bu kumpanyanın Asya, Afrika ve Amerika'daki boş topraklan işgal edebileceğine ve buralarda koloniler kurabileceğine dair 26 Haziran 1695 de bir kanun kabul etmiştir, İskoçya halkı projeyi hararetle desteklemiş ve bu fakir ülkenin tasarruf erbabı 400 bin altın lira toplayarak ihtiyaç duyulan sermayeyi temin etmiştir, İngiltere’nin girişimi mali yönden desteklememesi, milli kıskançlık olarak İskoçyalılar taralından nitelendirilmiştir.

William Paterson, 1698 de, 1200 kişilik bir grubun başında, kanal bölgesine yelken açmıştır. Arkasından, İskoçyalılar, ikinci bir kafile daha yollamışlardır. Bölgenin o tarihte barınılabilecek durumda olmaması ve iklimin aykırılığı, gidenleri imkansız bir duruma düşürmüştür. Amerika'nın tam ortasına İskoçyalıların bir sivil sefer açmasını hoş görmeyen İspanyollar, donanma ve askeri kuvvet yollamışlardır.

Girişim, başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ancak İspanyol müdahalesinin uyandırdığı tepkiden yararlanan İngiliz devlet adamları, İskoçya’nın birleşmesini sağlayacak psikolojik ortamı gerçekleştirmeğe doğru önemli bir aşama kaydetmişlerdir.

(Bk; William Paterson, İngiltere Bankası).