Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DEFENSİVE STRATEJİ NEDİR?


Savunma stratejisi, yönetim bakımından sorunları olan ya da çevrede beklenmedik olaylarla karşılaşıldığında işletmelerce kullanılır. Eğer bir pazar doyum noktasına gelmişse ya da geri gitmekteyse, ekonominin durgunluk dönemlerinde bu strateji izlenir. Savunma stratejisinin amacı çok defa ayakta kalmaya yöneliktir. Çevreye bakma ve yatırımları azaltma şeklinde iki türde uygulanır. Bu stratejiyi kullanma nedenleri arasında, satış ve karlar azalıyorsa, bazı üniteleri kapamak, birden fazla yapılan işlerde başarısız olanları kapamak ve bir işletmenin ayakta kalabilmesi için maliyetleri ve yatırımları azaltmaktır. Bu strateji genelde zor bir stratejidir Çünkü hem işyerinden birçok insanın çıkartılması, hem de yöneticilerin başarısızlığı kabul etmeleri kolay değildir.