Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DEFLATÖR NEDİR?


Adı belirtilerek yapılan  serileri geçek serilere çevirmek için kullanılan endekslerdir. Örneğin Türkiye'de nominal gayri safi milli hasıla rakamlarından hareket ederek gerçek yahut sabit fiyatlarla gayri safi milli hasılaya varmak üzere uygulanan fiyat değişikliklerini ayırt edici endekse, milli gelir deflatörü (İndirgeyici) denilmektedir.

Diğer anlamı;

Enflasyon baskısını hafifletici ve deflasyonist eğilimleri destekleyici etkenleri belirten terimdir.

Ekonomide deflatör etkisi doğuran durumlara gösterilebilecek başlıca örnekler şunlardır:

Bankaların ankes oranını yükseltmeleri, diğer bir deyimle mevduat ve kredi çarpanlarının küçülmesi.

Faiz oranının artması.

Kredilere tavan konulması ve açık piyasa muameleleriyle satın alıma gücü fazlasının geri çekilmesi.

İthalat için açılan akreditif teminatının yüksek tutulması ve merkez bankasında bloke edilmesi.

Gömülerine eğilimlerinin kuvvetlenmesi.

Devlet harcamalarında ve her çeşit yatırımlarda, bir devreden diğerine gelişme temposunun yavaşlaması.

Hızlandıranın tersine işlemeğe başlaması.

Gelir seviyesinin yükselmesine paralel olarak marjinal tüketim eğiliminin müterakki oranlarda artış kaydetmesi.

Cehri tasarruf olayları.

Almancası : Deflator .

Fransızcası : déflateur.

İngilizcesi : deflator.

(Bk; Milli gelir).