Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DEĞER EKSİLMESİ NEDİR?


Milli gelir hesaplarında amortisman adı ile de anılmaktadır. Ekonomide her yıl, üretim faaliyeti sonucunda mal ve hizmetler yaratılırken, geçen yıllardan devralınan sermaye teçhizatında (makineler, binalar, yollar, köprüler, barajlar v s.) bir miktar aşınma ve eskime meydana gelir. Bu aşınma ve eskimenin para ile ifadesine veya aşınma ve eskimeyi gidermek için gayrisafi milli hasıla’dan ayrıları ve sarf edilen kısma amortisman adı verilir. Örneğin, Türkiye'de 1968 yılı boyunca, sermaye teçhizatında 5 383 milyon liralık aşınma ve eskime meydana gelmiştir. Aynı yıl 113 028.4 milyon liralık gayrisafi milli hasıladan bu fiyat düşülerek 107 644.9 liralık şali milli hasıla rakamı çıkarılmış bulunmaktadır. Almancası : Wertrninderung durch Verschleıss. Fransızcası : dépréciation. İngilizcesi : depreciation. (Bk; Amortisman, aşınma ve eskime, gayrisafi milli hasıla, safi milli hasıla).