Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DEĞİŞKEN MALİYETLER NEDİR?


Mütehavvil (yahut değişir) masraflar şeklinde de sözü edilen bu terim, belirli bir dönem içindeki toplam üretim hacmi karşısında değişen maliyetleri ifade etmektedir. Bazı hallerde değişme haddi üretim hacmi ile tam doğru orantılı olabilir; fakat değişmenin yönü aynı kalır. Üretim hacmi artınca değişken maliyetler de artar ve bunun tersi de doğrudur. Bazı hallerde ise bu terim, satış hacmi karşısında, ona uygun olarak değişken maliyet unsurlarını da ifade etmek üzere, daha geniş bir anlamda kullanılmaktadır. Değişken maliyetlerin belli başlı örnekleri, kullanılan ham madde maliyeti, vasıtasız işçilik maliyetleri, enerji tüketimi maliyeti, fabrika malzemeleri maliyeti, üretim hacmi esası ile hesaplanan amortisman, satış hacmi karşısında satıcılara verilen komisyon gibi unsurlardır. Almancası : variable Kösten, veränderliche Kösten. Fransızcası : coûts variables. İngilizcesi : variable costs. (Bk; maliyetler, değişmez maliyetler, yarı değişken maliyetler, baş maliyetler, üretim maliyetleri, dolaysız maliyetler).