Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DENETİM İLKELERİ NEDİR?


Bildirilecek görüşe dayanak teşkil edecek yeterli, uygun ve kaliteli kanıtlar toplayabilmek amacıyla uygulanan, gerek maddi doğruluğu ve gerçekliği gerekse mevzuata uygunluğu araştırmaya yönelik denetim işlemleriyle ilgili ilkelerdir.

İngilizcesi; Audit Principles