Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DEPRESYON NEDİR?


Piyasa  oldukça uzun süre durgun gittiği, işsizliğin arttığı, fiyatların düşme meyli gösterdiği  ve toplam satın alma gücünün daraldığı bir konjonktür safhasını ifade etmek üzere kullanılan bir terimdir.

Depresyonlarda deflasyonist etkiler hakimdir.

Depresyon, daralma ve dar boğaz terimleri arasındaki anlam farklarına dikkat etmek lazımdır.

Darboğaz yahut bulanık, piyasada faktörlerden birinin elastiktik yetersizliği yüzünden değişen durumlara derhal intibak edememesinden ileri gelir . Çok defa geçicidir ve bütün iş kollarını kapsamaz. Konjonktürün her safhasında, darboğazlara rastlanabilir. Döviz yetersizliği, işçi bulma zorlukları, arz ve talebin birbirine intibak edememesi veya kredi tavanlarının ihtiyacı karşılayamaması dar boğaz sebebi olabilir.

Daralma veya recession yahut eski terimle slump; iktisadi faaliyetin durgunlaştığı, işsizlik oranının arttığı, fiili talebin düştüğü ve satın alma gücünün zayıfladığı devreleri ifade eder. Darboğazlara refah konjonktürünün içinde rastlanmasına karşılık, daralma konjonktürün genel yönden hissedilir değişikliğe yol açacak umumi bir karakter taşıyabilir.

Daralma ile depresyon arasında, şiddet ve süre bakımlarından derece farkı vardır. Depresyon, piyasa çöküntüsüdür. İşsizlik oranı, fiili talep tutukluğu, satın alma gücü yetersizliği ve istihsal düşüklüğü konjonktürde oldukça uzun süreli bir kuvvetli bir dalgalanma husule getirecek dereceyi bulursa, çöküntü yahut depresyon kelimesi kullanılır.

İkinci Cihan Savaşına kadar konjonktürün canlanma, yükseliş, refah, kızışma, kriz ve gerileme safhalarını izleyen depresyonlar her sekiz on yılda bir tekrarlandı. Harpten bu yana konjonktür dalgalanmalarının frekansı yükselmiş ve şiddeti azalmıştır. Zamanımızda, bu yüzden, daralma kelimesi daha sık kullanılmaktadır.

Daralmayı veya depresyonu önlemek için alınacak tedbirlerin hedefi, iş hacmini genişletmektir. Depresyonlar fiili talebi yükseltici bir politika ile tedavi edilebilir. Vergileri indirerek istihlak eğiliminin desteklenmesi, faizin düşürülerek yatırımlara uygun ortam hazırlanması ve açık finansman tekniği ile gelirlerde çarpan etkisinin kuvvetlendirilmesi, depresyonlarla başlıca mücadele tedbirleridir.

Almancası : Depression.

Fransızcası : dépression.

İngilizcesi : depression.

(Bk; konjonktür, darboğaz, daralma, işsizlik, reeskont politikası. Likidite Tuzağı).