Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DEUTSCHE BUNDESBANK NEDİR?


Federal Alman Cumhuriyetindeki emisyon kurumunun adıdır. Almanya'da ilk olarak banknot çıkartmak hakkını haiz olmak üzere 1375 yılında Deutsche Reichs bank kurulmuştur Reichsbank kanununa göre çıkarılarak banknotların üçte bir oranında altın karşılığı olacak ve bu miktarı 250 milyon marktan fazla elan emisyon için de senevi % 5 banknot vergili alınacaktı 1914 senesinde Reicshbank'ın altın karşılık bulundurmak mecburiyeti kaldırıldığı gibi banknot vergisi de kaldırılmış ve bankaya hazine bonoları mukabilinde de banknot ihraç yetkisi tanınmıştır. 1924 yılında Reichsbank, yeniden teşkilatlandırılarak anoniın şirket haline getirilmiş, genel müdür devlet tarafından tayin edilmekle beraber muhtar bir duruma getirilmiştir. Banka tarafından çıkarılacak banknotlar için altın ve döviz ankes oranı % 40 olarak, tespit edilmiştir. Ancak banknotların karşılığı olarak, dövizlerin altınla aynı ehemmiyette görülmesi yüksek konjonktür yıllarında, Reichsbank'a banknot miktarını geniş çapta artırmak imkanını sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra Reichsbank tasfiye edilerek verine 11 eyalet Merkez Bankası kurulmuş ve bunlar da 1943 yılında Bank Deutscher Lender'i vücuda getirmişlerdir. 1957 yılında bu banka, Landeszentralbank'ı da bünyesine dahil ederek Deutsche Bundesbank adını almıştır. Bankanın 1968 yılında 11 eyalette 240 şubesi mevcut idi. Banka bağımsız olup, para ve kredi siyaseti Eyalet Federal Merkez Bankası ile 11 Eyalet merkez bankaları başkanlarından teşekkül eden bir komisyon tarafından tespit olunur. Bu komisyonda hükümet temsilcisi de bulunmakla beraber oy hakkı mevcut değildir. Hükümet para siyaseti konularında Merkez Bankası ila devamlı danışmada bulunur. (Bk; Reichsbank, altın karşılığı emisyon rejimleri. Rentenmark, Rentenbank, Alman Enflasyonu).