Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DEVLET MONOPOLLERİ NEDİR?


Devletin mevzuattan aldığı yetki ile kendi hesabına kurduğu ya da bir firma aracılığı ile işlettiği monopoller kanunidir. Firmaların aralarında anlaşarak kartel firmaları kurmaları veya tek bir tüzel kişilik haline gelmeleri sonunda oluşan monopoller, sözleşmesidir. Devletin gelir sağlamak üzere bir faaliyet konusunu kendi imtiyazında bulundurması halinde mali monopolden söz edilir. (Bk; mali monopol, monopol).