Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DEVREDİLEBİLİR AKREDİTİF NEDİR?


İthalatçı, akreditif konusu malın kısmen veya tamamen akreditif lehdarından başka birisi tarafından da sevkine izin verebilmek için akreditif talimatına, akreditifin bir kereye mahsus olmak kaydı ile üçüncü bi rşahsa devredilmesine ilişkin bir şart koydurabilir.
İngilizcesi; Transferable LetterOf Credit