Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DEVREDİLEN KAR NEDİR?


Bir hesap dönemine ait kardan vergiler, kanuni yükümlülük payları ve diğer indirimler düşülerek dağıtılmış temettüden ertesi yıla aktarılan miktardır. Şirketlerde kar dağıtımı, ortaklık sözleşmesindeki esaslara göre genel kurullar veya yönetim kurulları tarafından düzenlenir. Anglo-Sakson memleketlerinde, yıldan yıla devredilen karlar dağıtılmamış karlar (retained earnings) hesabına toplanır. Bilanço tahlillerinde, işletmenin otofinansman gücünü gösteren öz kaynakları arasında yer alan bu hesaptan karsız yıllarda ortaklara kar dağıtımı için faydalanılabileceği gibi faaliyet devresine ait olmayan bazı masraf ve zararlar mesela sabit kıymet satış zararları da bu hesaptan düşülebilir. Almancası : Gewinnvortrag. Fransızcası : bénéfice reporté. İngilizcesi : income carried forward.