Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DİKİNE BAĞLANTI NEDİR?


Modern pazarlama tekniğinin önemli konularındandır. Dikine bağlantı, aşağıdan yukarı yahut yukarıdan aşağı kurulabilir. Sanayiciler, yeni çıkardıkları mamullerin kimlere satıldığını ve tüketicinin nasıl bir değer yargısı verdiğini izlemek isterler. Tüketicinin zevkleri ve ihtiyaçları hakkındaki piyasa etütlerini tam olarak yapabilmek, aracı sınıflarla ahenkli işbirliğine ve haberleşmeğe bağlıdır. Fabrika elemanları, genellikle teknik başarı peşindedirler. Fakat sanayicinin imalat tekniği bakımından sağladığı başarı, malın sürülmesine çok defa yeterli değildir. Toptancılar yarı toptancılar ve perakendeciler, kendi bölgelerindeki tüketici eğilimlerini daha iyi teşhis edebilmek durumundadırlar. Bu nedenle sanayici, yalnız mal Sattığı toptancıdan alacağı bilgilerle yetinmeyerek, perakendecinin ve tüketicinin bir malı nasıl karşıladığını anlamakta menfaat görür. Rasyonel çalışan büyük firmalar, doğrudan doğruya satış yapmacıkları aracı kademeler ve müşteriler arasında anketlere girişirler, toplantılar tertiplerler veya başka yollardan bilgi toplamağa çalışırlar. Garanti belgelerinin, şikayet fişlerinin ve tüketiciler arasında anketlerin gerçek hedefi, aşağıdan yukarıya bağlantıdır ve mal akımına ters yöndedir. Yeni çıkartılacak malların nakline, depolanmasına, satış ve reklam planlarına ait özellikler hakkında aracıların ve perakendecilerin bilgi edinmeye ihtiyaçları olabilir. Toptancıdan, nihai alıcıya kadar malın birkaç elden geçerek intikal ettiği hallerde sanayici, bir de yukarıdan aşağıya bağlantı kurmak durumundadır. Reklamlar, numuneler, prospektüsler, bakım ve tamir servisleri ve propagandistler, yukarıdan aşağıya bağlantının unsurlarıdır. Almancası : vertikale Verbindungswege. Fransızcası : communication verticale. İngilizcesi : vertical channel building. (Bk; pazarlama) .