Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DİNAMİK GELİR DAĞILIMI NEDİR?


Bir ülkede yaşayan bireyler tarafından üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen toplam gelirin, yine o ülkedeki bireylere dağılım araçları ile paylaştırılmasını veya bölüşümünü ifade eder

(Bk: Clark'ın Gelir Dağılım Modeli).