Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DİRİJİZM NEDİR?


Devletin ekonomik faaliyete sistemli bir şekilde müdahalesi anlamında kullanılan bir terimdir.

Eski Mısır'da devletin ekonomik alana müdahale ettiği görülmüştür. Ancak, bu anlamdaki Dirijizm pratik ihtiyaçlara dayanmaktaydı ve bilinçli değildi. Zamanımızdaki Dirijizm ise tatbiki bir ilim hüviyetine bürünmektedir.

Eski anlamında Dirijizm özellikle üretim ile ilgili olduğu halde, Dirijizm'in modern şekli bütün iktisadi mekanizma üzerinde kendini göstermektedir. Dirijizm'in tarihi örneklerinde iktisadi kadroları organize etmek ve kaliteyi yükseltmek gibi tedbirler almak bahis konusudur. Modern Dirijizm ise piyasaları, fiyatları, para sistemlerini, kredi ve üretim hacmini, hatta tüketim sorunlarını kapsamaktadır.

Burada bazı ayırımları belirtmekte fayda vardır. Liberalizm, ferdiyetçiliğe dayandığı halde, Dirijizm kolektif bir organizasyona doğru yönelmektedir. Ancak Dirijizm Sosyalizm demek değildir. Sosyalizm önce gelir dağılımı şeklini değiştirerek en uygun saydığı üretimi gerçekleştirmeği hedef sayan sosyal bir sistemdir. Dirijizm ise; önce en adil bir gelir dağılımını değil, politikasına uygun düşen üretim organizasyonunun gerçekleşmesini sağlamayı gerekli gören bir iktisadi sistemdir. Dirijizm, Kapitalizmin geleneksel kadrolarını ve müesseselerini az çok muhafaza etmektedir.

Diğer yandan, Dirijizm ile Müdahalecilik arasında şu fark vardır:

Müdahalecilikte bazı problemlerin münferiden halli düşünülebilir. Mesela bazı üreticilere yardım veya bazı faaliyet alanlarının sınırlandırılması gibi. Dirijizmde ise bütün problemler genel bir politikada toplanır. Mesela planlama bir Dirijizmdir. Modern Dirijizm, genelleştirilmiş ve sistemleştirilmiş bir müdahalecilik şeklidir. Kişisel bağımsızlığın gittikçe sınırlandırılması, Dirijizmin bir sonucudur. Ancak bu müdahale yön verici bir müdahaledir. Amacı iktisadi gelişmeyi hızlandırmak ve istikrarlı bir yörüngede tutmaktır. Kuvvetli bir otoriteyi gerektiren iktisadi diktatörlük değildir.

Almancası Dirigismus.

Fransızcası: dirigisme.

İngilizcesi : tdirigismeı.

(Bk; Müdahalecilik, Devlet Sosyalizmi, Devletçilik).