Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DIŞ HİZMET SAĞLAYICISI NEDİR?


Belli bir alanda uzmanlık seviyesinde bilgi, beceri ve tecrübe sahibi olan kurum dışından kişi veya şirketlerdir. İngilizcesi; External Service Provider