Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DIŞ TİCARET'in DEVLETLEŞTİRİLMESİ NEDİR?


İhraç maddeleri satımının ve ithal malları alımının doğrudan doğruya devlet eliyle yapılmasıdır.

On Dokuzuncu Yüzyılda bu sistem Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından denenmiştir.

Yirminci Yüzyılın kollektivist rejimleri de dış ticarette devletçiliği prensip olarak benimsemişlerdir.

Dış ticareti devletleştiren rejimlerde, yetkili memur tüccarın yerine kaim olmaktadır, iki taraflı anlaşmalara dayanan takaslı dış ticaret türünde bu sistem işleyebilmektedir. Fakat serbest döviz piyasalarının rekabet koşullarına devlet memuru genellikle iş adamı gibi intibak edememektedir. Özellikle ihracatta avantaj kayıplarıyla oldukça sık karşılaşılmaktadır.

Almancası : Verstaatlichung des Aussenhandels.

Fransızcası : étatisation du commerce extérieur.

İngilizcesi : state monopoly of foreign trade.

(Bk; devletleştirme, Devlet Kapitalizmi).